Mô hình chăm sóc sức khỏe theo các giải pháp không xâm lấn. Tại đây sẽ áp dụng các phương pháp sức khỏe tiên tiến, điều trị bệnh lý mãn tính, tạo thói quen chăm sóc sức khoẻ chủ động để giúp ngăn ngừa & chủ động bảo vệ sức khoẻ.