1 Giới thiệu Richs việt nam

Viện nghiên cứu và ứng dụng sức khỏe – Bách Niên Trường Thọ tên tiếng Anh là Research Institute of Complimentary Health Sciences (RICHS), được bộ khoa học và công nghệ cấp giấy phép hoạt động ngày 08/11/2016.

RICHS Việt Nam ra đời với khao khát đồng hành cùng cộng đồng nâng cao ý thức về việc bảo vệ sức khỏe một cách khoa học, tự nhiên mang đến một cuộc sống chất lượng hơn, thịnh vượng hơn.

Mục tiêu hoạt động của chúng tôi